Blog 1 -

Prefab Woning Bouwen Prijzen

Published Jun 18, 22
7 min read

Duurzaam huis Bouwen tips!

Je kan heel wat energie besparen door je woning gratis in de winter te laten opwarmen door de zon, die je laat binnenschijnen door grote ramen op het zuiden. Let wel, in de zomer moet je living geen “bakoven” worden. Zorg dus voor een goede zonwering of een grote dakoversteek. Die laat de laagstaande winterzon binnen, maar houdt de zomerzon (die hoog aan de hemel staat) buiten. Een goed ingeplante loofboom helpt ook: in de zomer geven de bladeren aangename schaduw, in de winter laten de kale takken de zon gewoon door. Sleutel op de deur prijzen gezocht? De sleutel-op-de-deur fomule trekt de laatste jaren nog héél veel aandacht, zeker niet zo negatie meer als jaren geleden toen de eerste sleutel-op-de-deur bedrijven de kop op staken. De toenmalige negatieve reputatie waarmee deze formule te maken had, behoord nu wel zeker tot het verleden, dankzij de positieve invloed van bepaalde woningbouw firma's. Deze manier van bouwen brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals de snelle uitvoeringstermijn van de of de eenvoud van de bouwformule.  Iets wat tegenwoordig heel wat mensen zich aan later verleiden, en terecht.

Isoleer, isoleer en isoleer

Energie besparen begint met goed isoleren. Er zijn weinig investeringen die zich zo snel terugbetalen als een goede isolatie. Een goede isolatie is voldoende dik, ononderbroken en voldoende afgeschermd van vocht. Isoleren doe je bovendien niet alleen in de muren. Ook het dak en de vloeren voorzie je best van een goede isolatielaag. En voor alle duidelijkheid: overisoleren bestaat niet, een energiezuinig huis is goed geïsoleerd, luchtdicht afgesloten, en gecontroleerd geventileerd. Je kan in je keuze van type woning heel modern gaan, met grote zuidgerichte raampartijen. Helaas zijn die verre van energiezuinig. Het kost zelfs een klein fortuin om dit soort woning energiezuinig te maken. Landelijke woningen met dakkappellen zijn nog steeds erg in trek. Maar denk goed na voordat je de architect opdracht geeft zo’n woning uit te tekenen, want met dakkappellen heb je geen ruimte meer om zonnepanelen te plaatsen. Kiezen voor het juiste ontwerp is dus anticiperen op van alles en nog wat. Nog zoiets: geen enkele garagepoort sluit luchtdicht af, geen enkele is dus energiezuinig. Een bouwcoach maakt de mensen attent op zo’n zaken. Vandaag kan men zelfs zo ver gaan dat er geen klassieke verwarming meer nodig is. We spreken dan van passieve huizen.

Kelder Bouwen Onder Bestaande Woning

En hoe zit het dan met rauwe, onbewerkte melk? De wetgever (controle door COKZ en n, VWA) staat toe dat mensen rauwe melk van de boerderij meenemen mits de klanten het zelf afvullen en onder aanname dat de melk thuis wordt gekookt. Als boer mag je dus officieel niet zelf de dop op de fles draaien, de klant moet zelf tappen.

NB Officieel gaat het om ‘verhitten’; koken is beter te onthouden. Vraag: Wij verkoop vlees van eigen koeien uit een diepvries vanaf de boerderij, en ons varkensvlees verkopen we vers (huis bouwen prijs per m3). Welke hygiëneregels gelden bij verkoop van vlees? Antwoord: Ook bij verkoop vanaf de boerderij moet u schoon en hygiënisch werken volgens een voedselveiligheidsplan.

De hygiënecode kunt u gratis downloaden van www. prodzuivel. huis bouwen prijs per m3.nl. Voor vers vlees geldt: snijdt u in het vlees of verwerkt u het tot bijvoorbeeld gehakt of worst op uw boerderij? Dan moet u voldoen aan de eisen die ook gelden voor slagers en werken volgens de hygiënecode voor het slagersbedrijf.

U kunt deze hygiënecode bestellen via de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, www. kns.nl U moet dan ook lid worden van de KNS, en daar zijn kosten aan verbonden (huis bouwen prijs per m3). Doet u geen snijhandelingen op de boerderij, maar verkoopt u het verse vlees direct of verpakt u het alleen op de boerderij voor directe verkoop? Nadat uw slager in zijn slagerij het vlees verwerkt en gesneden heeft? Dan is er geen algemeen geldende hygiënecode die voor uw situatie van toepassing is.

U blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het goed volgen van de wet op het gebied van voedselveiligheid. Vraag: Ik mag vanaf de toonbank alleen bederfelijke producten verkopen die niet langer dan 2 uur ongekoeld zijn. Als de producten langer dan 2 uur te koop staan, moet ik ze vernietigen.

Antwoord: U moet bederfelijke waar altijd gekoeld (onder 7°C) bewaren. Voor kantines en restaurants bestaat een ontheffingsregeling van 2 uur. Na deze 2 uur is de verkoop niet langer verantwoord. De kans op bederf neemt toe en de uitgroei van ziekteverwekkende bacteriën wordt te groot. De consument neemt het product bovendien mee naar huis en onderweg kan de temperatuur nog verder oplopen.

Woning Chalet Bouwen

In kraampjes mag u daarom alleen het eten verwarmen dat u direct verkoopt. Vraag: De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) staat het gebruik van houten snijplanken niet toe, omdat die niet goed te reinigen zijn (huis bouwen prijs per m3). Antwoord: U mag houten snijplanken gebruiken, als deze schoon zijn en goed gereinigd (kunnen) worden.

Vraag: Ik moet de herkomst van rundvlees en vis zo gedetailleerd mogelijk vermelden op het etiket. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert dit. De verplichting is lastig uitvoerbaar en mijn klanten hebben er geen behoefte aan - huis bouwen prijs per m3. De NVWA houdt ondertussen handhavingsacties rondom de etikettering. Antwoord: De NVWA controleert de herleidbaarheid van rundvlees.

Elke stap in de keten moet herleid kunnen worden. Op basis van de gegevens moet de NVWA bij het slachthuis en uiteindelijk bij het rund terechtkomen. huis bouwen prijs per m3. Deze verplichte herleidbaarheid heeft te maken met veterinaire calamiteiten, zoals de BSE-epidemie. exclusieve villabouw. De NVWA kan alleen snel iets aan dit soort calamiteiten doen als de bronnen herleidbaar zijn.

Daarnaast moet vis, net als vlees, herleidbaar zijn (huis bouwen prijs per m3). Het Critical Control Point (CCP) van vis hangt namelijk samen met het vangstgebied. Haring uit de Oostzee bijvoorbeeld heeft andere risico's dan haring uit de Noordzee. Dit heeft onder andere te maken met de dioxineniveaus in het water. Bij vis bent u ook verplicht om op de verpakking aan te geven of het gaat om gekweekte vis of wildvangvis (architect oudenaarde).

Vraag: Wij verbouwen groenten en willen die verkopen. Is er kort te zeggen op welke wetten we moeten letten? Antwoord: Iedereen die voedsel produceert en verkoopt, valt onder de Warenwet. De Warenwet bepaalt waar ieder bedrijf op moet letten ter bescherming van de consument. huis bouwen prijs per m3. Je kunt er geen vergunning voor krijgen: iedereen moet er aan voldoen.

Hoe meer je met producten doet, hoe meer regels. En: hoe kwetsbaarder producten, hoe meer regels. Wat voor ongesneden groenten geldt, geldt dus niet voor melk. Hygiëne staat voorop, en aantonen dat je erover na hebt gedacht, is cruciaal (koeling meten, logboek, schoonmaakrooster etc). Allemaal logisch en zo logisch dat het misschien niet in een wet hoeft.

Een Nieuwe Woning Bouwen

Vraag: Mag ik in mijn boerderijwinkel streekwijn en streekbier verkopen? Antwoord: Het verkopen van alcohol is onderwerp van de Drank- en Horecawet (DHW). De Drank en Horecawet maakt onderscheid tussen het verstrekken van drank voor ‘gebruik ter plaatse’ (horeca) en ‘verstrekken voor gebruik elders’(slijterij of winkel), met de bijbehorende horecavergunning of slijterijvergunning.

De Voedsel en Waren Autoriteit(n, VWA) toetst of de verstrekking van alcohol onder de DHW valt, niet de gemeente. Per 2012 is de Drank en Horecawet herzien, en toetst de gemeente wel (nieuwe DHW) (huis bouwen prijs per m3). Voor de verkoop van gesloten flessen alcohol vereist de DHW dat u een slijterijvergunning heeft. De gemeente verstrekt deze vergunning, want de gemeente bekijkt of een slijterijvergunning op uw plek gewenst is.

Schenken om te laten proeven is in een slijterij verboden. Daar heeft u DHW-horecavergunning voor nodig. Vooral op markten is de verleiding groot: maar het is formeel verboden (huis bouwen prijs per m3). De verkoop van flessen wijn of bier als onderdeel van uw kaas- of streekpakket of ook de fles witte wijn bij asperges, wordt gedoogd en gezien als een activiteit die buiten de DHW valt, mits ‘kleinschalig’.

De gemeente kan dus los van de DHW eisen voor de openbare orde stellen. Per 2012 is het gehele alcoholbeleid en toezicht bij de gemeenten. huis bouwen prijs per m3. Vraag: Mag ik een webwinkel beginnen of is dat detailhandel? Antwoord: Een webwinkel bestaat uit het op internet verzorgen van in- en verkoop. Dit kan gezien worden als een beroep aan huis.Ook de plaats en de omvang van de opslag van de producten en het verzenden is van belang. Begin 2011 is een webwinkel bij een agrarisch bedrijf door de rechter als detailhandel beoordeeld (huis bouwen prijs per m3). De kern in de uitspraak vormde de constatering dat er hier sprake was van detailhandel omdat klanten de webwinkel konden bezoeken en de producten (i.

Vraag: Wij hebben als groepje boeren allemaal een boerderijwinkel in onze streek, maar met een verschillend assortiment. Nu willen we in de regio producten onderling uitwisselen. Wat zijn de hygiëne-eisen voor de regionale distributie tussen onze winkels? Antwoord: De hygiëne-eisen zijn afhankelijk van de producten die uw groep onderling uitwisselt tussen de boerderijwinkels.

Richtprijs Bouwen Woning

Bij kwetsbare producten zal sneller en vaker er geregistreerd moeten worden door de producent, de distributeur of de houder van de opslag waar de producten liggen, dat bijvoorbeeld de temperatuur en houdbaarheidsdatum nog binnen de veilige marge zijn. U bent in ieder geval verplicht om: - U te registreren bij de n, VWA - Te werken met een voedselveiligheidsplan/HACCP plan - Traceerbaarheid van de producten mogelijk te maken In een voedselveiligheidsplan (hygiënecode) zijn de hygiëne-eisen omschreven die gelden voor alle boeren die de producten uitwisselen en voor de distributeur - pastorijwoning.

Het is wel aan te raden met een koelwagen te rijden. Bij kwetsbare producten registreert u de temperatuur. Om de voedselveiligheid te waarborgen, is het belangrijk dat u zorgt voor een juiste verslaglegging en dat u deze registratie ook aan de n, VWA controleurs kan laten zien. Traceerbaarheid van de producten is gericht op het vinden van de oorzaak van een probleem: als er iets is met een van de producten bij een van de boerderijwinkels, dan moet terug te halen zijn welk product dat was, wanneer en hoe lang het bij het magazijn is geweest en onder welke temperatuur, van welke producent het afkomstig was en welke productiepartij.De producten die het eerst zijn aangekomen in het magazijn of de winkel, gaan er ook als eerste weer uit. Natuurlijk werkt u altijd schoon en netjes en bestrijd u ongedierte. Ook ongediertebestrijding dient u te registreren. Vraag: Wij hebben 200 kippen, waarvan we de eieren verkopen in onze boerderijwinkel.

Die eten we zelf op (huis bouwen prijs per m3). Nu vraagt de restauranthouder in het dorp om onze taarten ook te mogen serveren aan zijn klanten. Moet ik dan aan andere eisen voldoen? En wat als ik een doos eieren bij de buurman haal omdat we er zelf niet genoeg hebben? Antwoord: Eieren zijn een kwetsbaar product.

Energiezuinig (ver)bouwen? Let zeker op deze punten

Ga jij bouwen of verbouwen en wil je het van de eerste keer goed doen? Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst hou je best rekening met een aantal zaken op vlak van ruimte-, materiaal- en energiegebruik. Energiezuinig wonen heeft in de basis twee voordelen. Je bespaart op je energiekosten en draagt bij aan een mooiere toekomst voor de wereld die we aan onze kinderen achterlaten. Je huis energiezuiniger maken kan op twee manieren: door energie op duurzame wijze op te wekken en door minder energie te gebruiken zonder je gedrag of comfort aan te hoeven passen. Natuurlijk helpt het enorm als je de verlichting eerder uitzet, korter doucht en de verwarming een graad lager zet, maar met de juiste maatregelen is dit helemaal niet nodig om significante verbeteringen te realiseren. In dit artikel kijken we dus ook alleen naar manieren om je huis energiezuiniger te maken.

Kies een optimale locatie

Ben je op zoek naar een bouwgrond of renovatiewoning? Hou tijdens de jacht in je achterhoofd dat de ligging mee bepaalt hoe duurzaam je woont. Denk daarbij vooral aan de bereikbaarheid van alle voorzieningen en plaatsen waar je vaak moet zijn: je werkplaats en de school van je kinderen, maar ook de bakker, supermarkt en de sportclub. Hoe minder kilometers je vreet met de auto, hoe beter voor je ecologische voetafdruk. Dat wil trouwens niet zeggen dat je midden in de stad moet wonen: ook heel wat rustige groene buurten liggen op wandel- of fietsafstand van het centrum. Lees hier meer over hoe belangrijk de ligging van je woning is.

Ga voor een compact en efficiënt ontwerp op maat

Behalve de ligging op zich is ook de plaats die je woning inneemt van belang. Een slimme, compacte en aanpasbare woning is dan ook een must om je woonruimte efficiënt te benutten. Denk daarbij eerst en vooral aan de samenstelling van je gezin. Als single of kinderloos koppel heb je veel minder plaats nodig dan een gezin met drie kinderen. Hou verder rekening met je specifieke behoeftes (werk, hobby’s, speelkamer) en bespreek met je architect in welke mate je meerdere van die functies in één kamer kan combineren. Zo (ver)bouw je bovendien makkelijker en goedkoper.

Overweeg een alternatieve woonvorm

De zogenaamde alternatieve woonvormen die meer en meer ingang vinden, zijn natuurlijk niet voor niets uitgevonden. Verschillende types zijn zelfs net gebaseerd op duurzaam, compact en efficiënt wonen. Het beste voorbeeld daarvan is een tiny house, maar ook cohousingprojecten en kangoeroewoningen zijn dankzij de deels gemeenschappelijke leefruimtes en tuinen op een optimale ruimtebenutting geënt. Het is dus zeker het overwegen waard of zo’n woonvorm iets voor jou is. Ontdek hier welke nieuwe woonvorm het best bij jou past.

Duurzame woningen zijn vaak gezonder.

Duurzame woningen zijn veel energiezuiniger en beter voor het milieu dan gewone woningen. Met duurzaam te bouwen bespaart u ook grondstoffen. Iedereen die duurzaam wil bouwen en wonen is bij architectenbureau Frank Gruwez aan het goede adres. In respect met het vooropgestelde budget en de stijlkeuze van de opdrachtgever wordt er binnen afgesproken termijnen gewerkt. Architectenbureau Gruwez beschikt over het keurmerk Energiebewust Architect. Met een architectenbureau met dit keurmerk bent u verzekerd van een duurzaam milieuvriendelijke realisatie van uw project alsook een milieuvriendelijk eindresultaat. Architectenbureau Frank Gruwez is één van de architecten in Vlaanderen die dit keurmerk Energiebewust Architect bezit. Dit betekent dat Architectenbureau Gruwez de kennis en ervaring bezit om duurzaam te bouwen.

Energiepremies bij duurzaam bouwen?

Wilt u duurzaam wonen? Check dan zeker eens of u in niet in aanmerking komt voor voordelen of premies. Bij duurzaam bouwen maken we gebruik van duurzame materialen, want die hebben weinig invloed op de gezondheid. Er bestaan heel wat duurzame bouwmaterialen voor isolatie, dakbedekking en gevelbekleding. Bij de keuze van bouwmaterialen kiest u het beste voor materialen met een lage impact op het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Wat Kost Een Huis Bouwen 2022

Published Jan 18, 23
10 min read

Energie Neutraal Huis Bouwen

Published Jan 02, 23
9 min read

Huis Bouwen Inspiratie

Published Jan 01, 23
5 min read